Jobba hos oss

Alla anställda på Roolf's El i Trestad AB omfattas av kollektivavtal gällande allmänna anställningsvillkor mellan SEF och Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Följande avtal är tillämpliga inom Roolf's El i Trestad AB:
Installationsavtalet-2017-2020

Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras bland annat i medbestämmande-lagen (MBL). MBL reglerar via facket arbetstagarnas inflytande i arbetslivet vad gäller anställnings-, arbets- och företagsledningsfrågor. På Roolf's El i Trestad AB har vi för närvarande ingen facklig klubb. Samarbetet mellan medarbetarna och Roolf's El i Trestad AB sker istället genom regelbundna medarbetarträffar där en öppen dialog förs mellan samtliga på företaget.

Länk till vår Medarbetarguide, tryck på loggan!